Trainingsomstandigheden ...

De hardlopers en wandelaars van loopgroep Codac trainen in principe iedere week. Echter er zijn soms omstandigheden waaronder trainen niet verantwoord is en het bestuur i.o.m. de trainers kan besluiten om trainingen af te lasten. Het gaat hierbij om de volgende omstandigheden.

Afgelasting Looptrainingen en wandelingen

Afspraken omtrent afgelastingen in verband met extreme weersomstandigheden
Ondanks dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid, zijn er ogenblikken waarop CoDaC  het niet verantwoord vindt om een training doorgang te laten vinden. Bekende voorbeelden om een training niet door te laten gaan zijn hevig onweer, storm, ijzel, hitte, zeer lage temperaturen, enz.
We hanteren de volgende afspraken c.q. veiligheidsinstructies:

Algehele afgelasting
De trainingen worden algeheel afgelast als er sprake is van:
1.1 algemene gladheid door ijzel,
1.2 op grote schaal opvriezende sneeuw,
1.3 temperaturen van 30 graden Celsius en hoger,
1.4 bij KNMI-code rood.

Aangepaste trainingen
De trainingen worden onder de volgende omstandigheden aangepast:
2.1 Bij temperaturen vanaf 25 graden Celsius wordt de training qua intensiteit als volgt aangepast.
Duurloop:
Rustig en kort ‘loopje’ (maximaal 1 uur), geen interval, geen versnellingen, regelmatige drinkpauzes, veiligheid (als altijd) met stip op 1.
Een rustige training qua intensiteit rekening houdend met
Overige weersomstandigheden
3.1 In de volgende gevallen neemt het bestuur van CoDaC in overleg met de trainers een besluit over het al dan niet algeheel afgelasten van de trainingen:
een plotselinge ‘natuurramp’ of een (extreme) weersomslag, waarbij het KNMI weercodes publiceert (geel, oranje of rood),
een relatieve luchtvochtigheid van 80% of meer bij een temperatuur van 29 of 30 graden,
3.2 Bij onweer of plots optredende forse hagel wordt de training onmiddellijk gestaakt.
3.3 Bij storm of kort erna en zolang er sprake is van sterke ijsvorming wordt niet in bos of park getraind, in verband met mogelijk vallende takken.
In geval van een algehele afgelasting van de trainingen, zoals bedoeld in 1 en 3.1, zorgt het bestuur van CoDaC voor publicatie van de afgelasting op de website van de vereniging of voor het verzenden van een e-mail aan de trainingsgroepen voor 18:00 uur van de betreffende dag, met een verwijzing naar deze afspraken.
Indien vlak voor aanvang van de trainingen besloten wordt om de trainingen af te gelasten, dan wordt er door de aanwezige trainers ad hoc ingespeeld op de situatie. (Hier speelt gezond verstand, en gezag van de trainers de boventoon: “Er wordt vandaag niet getraind!”)
Bij een algehele afgelasting vinden er geen trainingen plaats onder verantwoordelijkheid van Wie toch gaat trainen, doet dit onder eigen verantwoordelijkheid.

 

De trainingen van CoDac op zowel maandag als woensdag zijn toegankelijk voor alle leden. Ben je nog geen lid ? Kom gerust eens een paar keer gratis met ons mee trainen en ervaar wat de (hard)loopsport voor jou betekent. Deelname is te allen tijde op eigen risico.

I.v.m. de Cororacrisis nemen wij de RIVM richtlijnen in acht:

 

"Loopgroep Codac is DE loopgroep voor Coevorden en Dalen waar gezelligheid en prestatie samen gaan"

Volg ons ook op social media