Wat is de contributie …

 

Contributie

Het lidmaatschap van Codac kost € 75,-  per jaar. De contributie gaat via automatische overboeking per kwartaal a €18,75. De contributie moet op de eerste van het kwartaal worden voldaan middels automatische overboeking. Het is ook mogelijk de contributie in één keer te betalen. Dan dient de contributie voor 31 januari van een jaar in zijn geheel te zijn voldaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankgegevens

ING Bank: IBAN NR:NL69INGB 065 889 3491
t.n.v. Loopgroep CoDaC te Coevorden

 

Restitutie

Wij houden de contributie zo laag mogelijk. Daardoor is er geen restitutie mogelijk in geval van blessures, verhuizing, zwangerschap of andere redenen van niet mee kunnen trainen.

Verzekering

Deelname aan de looptrainingen geschiedt op eigen risico. Uitgangspunt is dat je (op dit moment) voldoende gezond bent om deel te nemen. Het verdient aanbeveling om bij twijfel overleg te hebben met je huisarts. Bij eventuele gezondheidsproblemen wordt aangeraden om de trainer/begeleiders hier over te informeren. CoDaC en/of trainer(s) kan (kunnen) op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld