MAANDAG

02 april

2e PAASDAG, geen training

09 april

25 min. 400 meters

intensief,  200 meter extensief

16 april

3 x 100 meter

3x  200 meter

3x  300 meter

3x  400 meter

23 april

Heuvel training

30 april

6 a 7x 500 meter hoog tempo,

500 meter herstel.

WOENSDAG

04 april

Wisseltempo

2 km D2 85%

dribbel terug start

2 km D3 90%

dribbel terug start

1 km 95%

dribbel terug start

D1, D2,D3

11 april

Training
in de Daler-tuun.

Dus niet naar
Grootveld gaan
.

ingang Reindersdijk

Fartlek/ kracht

18 april

5/6 x 600 mtr.

opdracht iedere

keer in dezelfde tijd lopen in DL2 90%

240 mtr.

Uitlopen dribbel HDL 75 %

Tempo hardheid

25 april

15 min

Piramideloop
200(100)
300(200)
500(300)
300(200)
200(100)

DL2 90%

2 min rust

Boven staande nog 1x uitvoeren

02 mei

15 min

3x 1000(400)

4e keer hele ronde door dribbelen

Boven staande nog 1x uitvoeren

Extensief