Onze ereleden … 

  Fokko Dijkstra                           Ebel Drent